Posvetovanje  


Namen

Osnovna tema letošnjega 27. mednarodnega posvetovanja Komunalna energetika—oskrba z energijo / Power engineering 2018 bo Reka Drava - 100 let zelene energije.

Poudarek letošnjega posvetovanja bo na hidroenergiji. V letu 2018 mineva 100 let od pričetka obratovanja hidroelektrarne Fala.

Med tematskimi sklopi bi posebej izpostavili sklop Hidroenergija v Sloveniji in študentsko sekcijo, kjer bodo predstavljeni najboljši referati študentov elektrotehnike Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani na temo Reka Drava - 100 let zelene energije.

 
Uradni jezik

  Slovenski in angleški jezik.

 
Prispevek
  Kotizacija
   
  Avtorji ..................................200 EUR
  (vključen 22% DDV)
  Udeleženci ...........................250 EUR
  (vključen 22% DDV)
  Podiplomski študenti.............100 EUR
  (vključen 22% DDV)
     

  e-prijava na posvetovanje

  V prispevek za udeležbo je vključena udeležba na predavanjih, zbornik referatov, kosilo in družabno srečanje.

  Prispevke nakažite v roku 8 dni pred posvetovanjem na:

   transakcijski račun 01100-6090106039
   sklic 00 3206

   UM FERI
   Koroška cesta 46

   2000 Maribor


  Plačilo je možno tudi v času posvetovanja v gotovini ali s plačilnimi karticami ACTIVA, EUROCARD, MASTERCARD in VISA.

  Za objavo referata in njegovo predstavitev je potrebno plačilo vsaj ene kotizacije (v nasprotnem primeru prispevek ne bo objavljen na posvetovanju).

 
Roki

  Članek v elektronski obliki (Word dokument) v slovenščini in angleščini .......... do 15.03.2018.
  Obvestilo o sprejemu prispevka ..................................................................... do 15.04.2018.
  Predstavitev članka v elektronski obliki ......................................................... do 30.04.2018.

  članke pošljite na elektronski naslov power.eng@um.si.


  Na vašo zahtevo vam pošljemo navodila za pisanje prispevkov, lahko pa jih tudi dobite na naših straneh:

  Navodila za pisanje prispevkov MS WORD

  Prispevke bomo smiselno razdelili v posamezne tematske sklope. Najboljše referate bodo avtorji predstavili v dvorani, ostale bo predstavil voditelj posameznega sklopa. Vsi sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku posvetovanja v slovenskem in tujem jeziku.

 
Prijava in rezervacija hotela
 
Dodatne informacije

  prof. dr. Jože PIHLER
  Jurček VOH
  Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  telefon: (02) 220 70 61 ali (02) 220 70 84
  fax: (02) 220 72 72
  Elektronska pošta: power.eng@um.si