Predstavitev  

Kot je razvidno iz programa posvetovanja, je v vsaki skupini pet do šest člankov. Za predstavitev člankov je v vsaki skupini na voljo ura in pol. Vsaka skupina bo imela svojega predsedujočega. Po predstavitvi vseh člankov v posamezni skupini bo skupna diskusija, zato naprošamo avtorje, da ostanejo v predavalnici do zaključka skupine.

Za predstavitev člankov prosimo avtorje, da se držijo naslednjih pravil:

 • Za predstavitev članka predvidite največ 5 do 8 minut.


 • Ni nujno, da v predstavitvi ponovite (ali celo preberete) Vaš članek, ki je že v zborniku. Boljše je, če podate kratek povzetek in navedete nova spoznanja, ki so se medtem pojavila.


 • Oprema za predstavitev:


  • Videoprojektor

 • Pri pripravi predstavitev upoštevajte naslednje:


  • Morajo biti jasni in ne prenatrpani z diagrami ali tekstom;
  • Prosimo, uporabljajte velike črke, 5 - 6 besed v eni vrstici;
  • Slike naj bodo jasne (zlasti barvne), največ do tri krivulje na enem diagramu, podnaslovljene in opisane v slovenskem in angleškem jeziku;
  • Ne prikazujte tabel, saj jih v eni minuti ne moremo razumeti.
  • Vse slike naj bodo sestavljene in narisane tako, da jih lahko razume tudi udeleženec, ki sedi v zadnji vrsti (približno 20 m od platna).

 • Računajte, da za prikazovanje slike in njeno tolmačenje potrebujete vsaj 1 minuto, torej lahko v toku predstavitve prikažete največ 8-10 slik .


 • Razprava bo na koncu vsake skupine referatov.


 • Pred začetkom delovne sekcije se v odmoru predstavite vodji, ga obvestite kdo od avtorjev bo referat predstavil, tehniku pa predajte predstavitev ali izrazite druge potrebe z namenom, da bi predstavitev vašega članka potekala nemoteno in na ustreznem strokovnem nivoju.