Vsebina  

Torek, 8. maj 2018, 1230
Pred Veliko dvorano, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Prijave in informacije

Torek, 8. maj 2018, 1300
Velika dvorana, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Otvoritev posvetovanja
POZDRAVNI GOVORI

Torek, 8. maj 2018, 1330
Velika dvorana,Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Uvodna predavanja: REKA DRAVA – 100 LET ZELENE ENERGIJE

Moderator: Stane KOCUTAR


 • »POMEN HIDROENERGIJE ZA SLOVENIJO DANES IN V PRIHODNJE«
  mag. Klemen POTISEK, državni sekretar - Ministrstvo za infrastrukturo

 • »ZGODOVINSKI ORIS HIDROELEKTRARNE FALA«
  Vili VINDIŠ, pomočnik direktorja, Dravske elektrarne Maribor

 • »POMEN REKE DRAVE ZA SEDANJOST IN PRIHODNOST«
  Andrej TUMPEJ, direktor, Dravske elektrarne Maribor

 • »POMEN REKE DRAVE ZA SEDANJOST IN PRIHODNOST«
  Darko KUČA, direktor, Hidroelektrarna Varaždin

 • »POMEN REKE DRAVE ZA LOKALNO SKUPNOST«
  Jurij LEP, župan občine Selnica ob Dravi

Torek, 8. maj 2018, 1500
Velika dvorana,Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Okrogla miza: REKA DRAVA – 100 LET ZELENE ENERGIJE

Povezovalec: Stane KOCUTAR
V razpravi na okrogli mizi bodo sodelovali: vabljeni predavatelji in dr. Matjaž Eberlinc - izvršni direktor proizvodnje v HSE, gospod Uroš Rozman - Regionalna razvojna agencija za Koroško.

Torek, 8. maj 2018, 1600
Univerzitetna knjižnica, Gospejna ulica 10, Maribor

Odprtje razstave: 100 LET HIDROELEKTRARNE FALA


Torek, 8. maj 2018, 1730

Družabno srečanje - terasa Hotel City

Sreda, 9. maj 2018, 800
Pred dvorano γ (gama),objekt G2-1 (Koroška cesta 46), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Prijave in informacije

Sreda, 9. maj 2018, 900
Dvorana γ (gama),objekt G2-1 (Koroška cesta 46), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: HIDROENERGIJA V SLOVENIJI IN SVETU

Moderatorja: prof. dr. Rafael MIHALIČ, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana; dr. Stane VIŽINTIN, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana


 • GLOBALNA HIDROENERGIJA IN PROF. ŠLEBINGER
  Krešimir BAKIČ, ELES

 • DEJAVNIKI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRIMERIH IZBRANIH HIDROELEKTRARNAH NA SLOVENSKIH REKAH DRAVA, SAVA IN SOČA
  Drago PAPLER, Gorenjske elektrarne

 • ANALIZA OKOLJSKIH VPLIVOV ELEKTRIČNE ENERGIJE SLOVENSKIH PONUDNIKOV IN PRIMERJAVA S PROIZVODNJO IZ HIDROELEKTRARN
  Rok STROPNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
  Mihael SEKAVČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
  Mitja MORI, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

 • UPORABA UMETNIH NEVRONSKIH MREŽ ZA IZVAJANJE ANALIZ OBRATOVANJA HIDROELEKTRARN
  Dalibor KRANJČIČ, Dravske elektrarne Maribor

 • REGULACIJA NAPETOSTI PRI PARALELNEM OBRATOVANJU VEČ AGREGATOV V MALI HIDROELEKTRARNI
  Jalen ŠTREMFELJ, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
  Rok LESKOVEC, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
  Anže ZALETEL, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana

 • ANALIZA VZDOLŽNIH IN PREČNIH PROFILOV STRUGE REKE DRAVE OD MELJA DO PTUJA
  Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Sreda, 9. maj 2018, 1045
Dvorana γ (gama),objekt G2-1 (Koroška cesta 46), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Moderator: prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, UM FERI, Maribor • MODELIRANJE MIKRO-OMREŽIJ,
  Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje

 • SOFC – SISTEMSKO VKLJUČEVANJE ENERGETSKO UČINKOVITIH STAVB,
  Christian HESCHL, FH Burgenland, Avstrija

 • RAZVOJ OMREŽJU PRIJAZNIH STRATEGIJ OBRATOVANJA GOSPODINJSKIH HLADILNIKOV
  Andras LUKÁTS, University of Applied Sciences Dunaújváros, Madžarska
  Péter BAJOR, University of Applied Sciences Dunaújváros, Madžarska

 • INFORMACIJSKA PODPORA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z ENERGIJO,
  Oto TEŽAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Patricija SIMONIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • VLOGA AKTIVNEGA ODJEMALCA V SLOVENSKO JAPONSKEM PROJEKTU PREMAKNI PORABO,
  Boštjan HORVAT, Elektro Maribor
  Mitja PREŠERN, Elektro Maribor

 • FLEKSIBILNOST PRI PORABI ENERGIJE Z GLEDIŠČA KONČNEGA UPORABNIKA,
  Nataša ŠTUMBERGER TRANČAR
  Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Sreda, 9. maj 2018, 1230
Dvorana γ (gama),objekt G2 (Koroška cesta 46), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: ŠTUDENTSKA SEKCIJA - REKA DRAVA – 100 let zelene energije

Moderatorja: doc. dr. Klemen DEŽELAK, UM FERI, Maribor; doc. dr. Janez RIBIČ, UM FERI, Maribor


 • ZELENA ENERGIJA KOT VZROK IN GONILO RAZVOJA PODROČJA UPRAVLJANJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO,
  Gorazd LEDINEK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • PROJEKTI HIDROELEKTRARN NA SPODNJI DRAVI,
  Martin MALARIĆ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • HIDROELEKTRARNE NA DRAVI,
  Jernej FRANGEŽ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • VPLIV HE FALA NA RAZVOJ HIDROENERGETIKE IN VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA OB REKI DRAVI NA HRVAŠKEM,
  Filip KUĆA, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Sreda, 9. maj 2018, 1330
Kosilo - Restavracija tehniških fakultet

Sreda, 9. maj 2018, 1430
Dvorana γ (gama), objekt G2 (Koroška cesta 46), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: ENERGETSKE NAPRAVE IN OKOLJE

Moderatorja: prof. dr. Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana; doc. dr. Filip KOKALJ, Fakulteta za strojništvo, Maribor


 • IDENTIFIKACIJA TEMPERATURNIH KOEFICIENTOV GOLEGA VODNIKA
  Mirza SARAJLIĆ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Marko POCAJT, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Peter KITAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Nermin SARAJLIĆ, Fakultet elektrotehnike, Tuzla
  Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • ANALIZA IZGUB V VISOKONAPETOSNEM TRANSFORMATORJU Z ODPRTIM TIPOM JEDRA
  Mislav TRBUŠIĆ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Anton HAMLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • UPORABA TOPLOTNE ČRPALKE V ZGRADBI 3 UNIVERZE V VARAŽDINU
  Dunja SRPAK, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Varaždin, Hrvatska
  Damir MAĐERIĆ, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Varaždin, Hrvatska
  Zlatko BOTAK, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Varaždin, Hrvatska

 • VPLIVI RAZSVETLJAVE NA OKOLJE
  Andrej ORGULAN, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • FOSFOR V ODPADNIH TOKOVIH IN PONOVNA UPORABA
  Dean ČERNEC

Sreda, 9. maj 2018, 1545
Dvorana γ (gama),objekt G2 (Koroška cesta 46), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA

Moderatorja: prof. dr. Jože VORŠIČ, UM FERI, Maribor; doc. dr. Tine MARČIČ


 • OKVIR METODE ZA SELEKCIJO MOTENJ NA PODLAGI METODE ZA RAZPOZNAVANJE VZORCEV
  Teodora DIMITROVSKA, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Rafael MIHALIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 • INTERAKCIJA BREMEN V DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU
  Miran ROŠER, Elektro Celje
  Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • IZBIRA USTREZNE REŠITVE ZA NAPAJANJE ODDALJENIH ODJEMALCEV
  Marcel TOPLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Boštjan POLAJŽER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Miran ROŠER, Elektro Celje
  Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • VPLIV KRATKOSTIČNE MOČI IN NAPETOSTNEGA NIVOJA NA KRITIČNI ČAS ODPRAVE MOTENJ
  Tadej ŠKRJANC, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Urban RUDEŽ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 • ANALIZA VPLIVA VELIKOSTI IN POSTAVITVE STATIČNEGA VAR KOMPENZATORJA NA DELOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA SLOVENIJE
  Ana KERBLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Uroš KERIN, ELES, Ljubljana
  Jožef RITONJA, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor