Vsebina  

Torek, 9. maj 2017, 1330
Foyer pred dvorano γ (gama), objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Prijave in informacije

Torek, 9. maj 2017, 1430
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Otvoritev posvetovanja
POZDRAVNI GOVORI

Torek, 9. maj 2017
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Uvodna predavanja:

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

Moderator: mag. Rudi VONČINA, Elektroinštitut Milan Vidmar


 • »UPRAVLJANJE Z ENERGIJO: REGULATIVA, DOSEDANJE PRAKSE IN SMERNICE ZA PRIHODNOST«
  mag. Jože DIMNIK, Ministrstvo za infrastukturo, Direktorat za energijo

 • »VLOGA AGENCIJE ZA ENERGIJO PRI OSKRBI Z EL. ENERGIJO, ZEMELJSKIM PLINOM IN TOPLOTO«
  mag. Duška GODINA, Agencija za energijo

 • »UPRAVLJANJE S TOPLOTO«
  dr. Filip KOKALJ, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

 • »UPRAVLJANJE S PLINOM«
  Andrej GRAPOLIN; Plinarna Maribor

 • »NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z ENERGIJO NA PRIMERU ELEKTRIČNE ENERGIJE«
  prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

 • »STANDARD ISO 50001 ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V ORGANIZACIJAH«
  dr. Drago PAPLER, Gorenjske elektrarne
Torek, 9. maj 2017, po uvodnih predavanjih
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Okrogla miza:

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

Povezovalec: mag. Rudi VONČINA, Elektroinštitut Milan Vidmar

V razpravi na okrogli mizi bodo sodelovali tudi: dr. Vlasta KRMELJ, Energap, prof. Zdravko KAČIČ, Miran FUŽINAR, Petrol energetika.

Torek, 9. maj 2017, 1800

Družabno srečanje - Dravska Vila

Dravska Vila
Sreda, 10. maj 2017, 800
Pred dvorano γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Prijave in informacije

Sreda, 10. maj 2017, 900
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: ENERGETSKA UČINKOVITOST IN UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

Predsedujoča: mag. Alenka DOMJAN, Agencija za energijo, Maribor; dr. Tine MARČIČ, TECES, Maribor


 • IZVAJANJE POLITIKE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V SLOVENIJI
  Alenka DOMJAN, Agencija za energijo
  Mojca KOKOT KRAJNC, Agencija za energijo

 • KONCEPT PROSTORSKE ANALIZE RABE IN PROIZVODNJE TOPLOTE V MESTNI OBČINI MARIBOR
  Jure ČIŽMAN, Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost
  Damir STANIČIĆ, Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost
  Matjaž ČESEN, Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost
  Miran ROŽMAN, Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o
  Ljubo GERMIČ, Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o
  Filip KOKALJ, Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o

 • VKLJUČEVANJE ODJEMALCEV V PROGRAME PRILAGAJANJA ODJEMA Z UPORABO DINAMIČNEGA TARIFIRANJA V SKLOPU EVROPSKEGA PROJEKTA FLEX4GRID
  Kristijan Koželj, Elektro Celje, d.d.
  Anton Kos, Elektro Celje, d.d.
  Damjan Bobek, Elektro Celje, d.d.

 • ANALIZA ŠPANSKEGA TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN PREDLOGI ZA NADALJNJI RAZVOJ
  Ester GETINO, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
  Emilio GARCÍA, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
  Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

 • E2 MANAGER – SOFTWARE ZA CELOVITO UPRAVLJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
  Jure BOČEK, Adesco

Sreda, 10. maj 2017, 1015
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: FINANCIRANJE ENERGETSKIH PROJEKTOV

Predsedujoča: dr. Vlasta KRMELJ, ENERGAP


 • ENERGETSKI IN FINANČNI MONITORING PRIHRANKOV PO ENERGETSKIH SANACIJAH, PROJEKT EMPOWER, INTERREG EUROPE,
  Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje

 • EVROPSKI SKLAD ZA STRATEŠKE NALOŽBE (EFSI) IN VLOGA SID BANKE KOT VSTOPNE TOČKE ZA SLOVENIJO,
  Nadja Cvek, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
  Saša Podpeskar, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 • »PRIMER DOBRE PRAKSE: PROJEKT TEHNIČNE POMOČI ELENA (GOLEA)«,
  Rajko Leban, Goriška Lokalna energetska agencija, Nova Gorica

 • FINANCIRANJE CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH STAVB,
  Jurij Gerbec, Petrol d.d., Ljubljana

 • ENERGETSKA SANACIJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB »PRIMERI DOBRIH PRAKS«,
  Roman Perčič, Občina Sevnica

 • PRAVNI POSTOPKI ZA NAROČNIKE IN IZVAJALCE V PROCESU JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA,
  Petra Gosak, Energetska agencija za Podravje
Sreda, 10. maj 2017, 1000 - VZPOREDNA SEKCIJA
Dvorana δ (delta),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: ŠTUDENTSKI PROJEKTI

Predsedujoči: dr. Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru


 • MOŽNOSTI IZRABE LESNE BIOMASE IN VETRNE ENERGIJE V SLOVENIJI,
  Jernej Frangež

 • KONCEPT OBRATOVANJA NAVIDEZNE ELEKTRARNE S SODELUJOČO VETRNO IN BIOMASNO ELEKTRARNO,
  Jernej KNEŽIČ

 • OPTIMALNO DELOVANJE TURBIN PRI HIDROELEKTRARNAH,
  Niki KOZODERC

 • IZDELAVA POGONA ELEKTRIČNEGA KOLESA,
  Andraž Pauko
  Matic Bračko
  Rok Friš
  Tine Masilo
  Jernej Mlinarič

 • IZDELAVA BATERIJSKEGA PAKETA ELEKTRIČNEGA KOLESA,
  Jernej Frangež


 • Predstavitev projekta up2EMS - Nadgradnja avtomatizacije zgradb s pametnim sistemom za upravljanje z energijo

 • ENERGETSKI DEL,
  Gorazd LEDINEK
  Anže JURKOŠEK
  Emanuel NIKL HUTINSKI/Uroš ZAJŠEK

 • UPORABA OMREŽJA ZWAVE ZA INTEGRACIJO SISTEMA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA,
  Lorenzo Gonzales
  Uroš Burjek

 • UPORABA REGRESIVNIH MODELOV NAPRAV PRI UPRAVLJANJU Z ENERGIJO,
  Tilen Hliš
  Domen Mori

 • PREDSTAVITEV PODJETJA GOAP d.o.o.,
  Marko LEVIČNIK
Sreda, 10 maj 2017, 1200
Dvorana γ (gama), objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop ENERGETSKI VPLIVI NA PODNEBJE IN OKOLJE

Predsedujoča: dr. Filip KOKALJ, Fakulteta za strojništvo, Maribor; mag. Rudi VONČINA, Elektroinštitut Milan Vidmar


 • KAKŠNA JE VREDNOST? DOLOČITEV KAPITALA EVROPSKIH REK IN PRAGA HIDROELEKTRARN
  Petra GSODAM, Graz University of Technology, Institute of Electricity Economics and Energy Innovation
  Heinz STIGLER, Graz University of Technology, Institute of Electricity Economics and Energy Innovation

 • OVREDNOTENJE MODELOV VERJETNOSTNE PORAZDELITVE NAPAKE NAPOVEDI PROIZVODNJE VETRNIH ELEKTRARN
  Boštjan POLAJŽER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
  Dunja SRPAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

 • PRAKTIČNOST PASOVNE OBNOVLJIVE ENERGIJE V INDIJI
  Karthik Subramanya BHAT, Graz University of Technology, Institute of Electricity Economics and Energy Innovation
  Udo BACHHIESL Graz University of Technology, Institute of Electricity Economics and Energy Innovation

 • RAZVOJNI SCENARIJI ZA E-MOBILNOST V EVROPI
  Udo BACHHIESL, Graz University of Technology, Institute of Electricity Economics and Energy Innovation
  Nikolas KORDASCH, Graz University of Technology, Institute of Electricity Economics and Energy Innovation

 • IZZIVI TRAJNOSTNE RABE FOSFORJA
  Dean ČERNEC
Sreda, 10. maj 2017, 1300
Kosilo

Sreda, 10 maj 2017, 1400
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop IKT V ENERGETIKI

Predsedujoči: dr. Zdravko KAČIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru


 • VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
  Boštjan KEŽMAH, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

 • SLOVENSKO-JAPONSKI RAZISKOVALNO-RAZVOJNI DEMONSTRACIJSKI PROJEKT
  Bogomil JELENC, Elektro Maribor

 • "AKKU 4 LIFE" - EKSPERIMENTALNA DIAGNOSTIKA STANJA RABLJENIH LITIJ-IONSKIH BATERIJ
  Stephan Thaler, Carinthia University of Applied Sciences
  Christoph Uran, Carinthia University of Applied Sciences
  Martin Pecnik, Carinthia University of Applied Sciences

 • POMEN POZNAVANJA DEJANSKEGA STANJA HIDRAVLIČNEGA OLJA KOT OSNOVA ZA STRATEŠKA ODLOČANJA
  Darko LOVREC, Fakulteta za strojništvo, Maribor
  Vito TIČ, Fakulteta za strojništvo, Maribor

 • IZZIVI ODDALJENEGA SPREMLJANJA STANJA HIDRAVLIČNIH OLJ
  Vito TIČ, Fakulteta za strojništvo, Maribor
  Darko LOVREC, Fakulteta za strojništvo, Maribor
Sreda, 10. maj 2017, 1500
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: ENERGETSKE NAPRAVE, APARATI IN OMREŽJA

Predsedujoči: dr. Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana; dr. Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor


 • O IDENTIFIKACIJI PARAMETROV SINHRONSKEGA GENERATORJA MED OBRATOVANJEM Z UPORABO LINEARNEGA EKVIVALENTA
  Gorazd BONE, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Urban RUDEŽ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Rafael MIHALIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 • MODEL HITRE REGULABILNE NAPRAVE ZA DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA
  Jerneja BOGOVIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Rafael MIHALIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 • ANALIZA VPLIVA UMESTITVE PREDVIDENE SVC NAPRAVE V SLOVENSKI ELEKTROENERGETSKI SISTEM S STALIŠČA DUŠENJA ENTSO-E MED-SISTEMSKIH NIHANJ
  Urban RUDEŽ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Rafael MIHALIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 • ANALIZA VPLIVA RAZPRŠENIH VIROV ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE
  Damjan Hrastnik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • PRIMER OPTIMIZACIJE OBRATOVANJA OMREŽJA S PREVEZAVAMI, OBRATOVANJEM V ZANKI IN GENERIRANJEM JALOVE MOČI
  Matej PINTARIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Miran ROŠER, Elektro Celje
  Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • ALGORITEM ZA IZRAČUN NAPOVEDI TRENUTNE MOČI SONČNE ELEKTRARNE S POMOČJO NEVRONSKIH OMREŽIJ
  Mihael SKORNŠEK, Gorenje
  Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

 • ELEKTRIČNA POLJSKA JAKOST SREDNJENAPETOSTNEGA PODPORNEGA IZOLATORJA Z RAZLIČNIM ŠTEVILOM REBER
  Mirza SARAJLIĆ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Peter KITAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
  Nermin SARAJLIĆ, Fakultet elektrotehnike, Tuzla
  Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor