26. mednarodno posvetovanje
9. do 11. maj 2017, Maribor, Slovenija
 

Uvodna predavanja in okrogla miza

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO


Tematski sklopi

Energetski viri in okolje
 • energija sonca, vetra, vode

 • geotermalna energija, biomasa, odpadki

 • zanesljivost oskrbe z energijo

 • načrtovanje energetske infrastrukture in vključevanje v prostor

 • trajnostni razvoj

Energetske naprave, aparati in omrežja
 • načrtovanje

 • preskušanje

 • obratovanje

 • vzdrževanje

 • ...

Študentski projekti
 • ...

Energetska učinkovitost in upravljanje z energijo
 • načrtovanje, obratovanje in vzdrževanje

 • upravljanje z energijo

 • trg (poslovni modeli)

 • ...

IKT v energetiki
 • informacijske tehnologije

 • telekomunikacijske tehnologije

 • monitoring in merjenje na področju energetike

 • ...

Financiranje energetskih projektov
 • finančni viri in njihovo pridobivanje (finančne institucije, javna – zasebna partnerstva, …)

 • spremljanje izvajanja energetskih projektov preko finančnih in energetskih indikatorjev

 • implementacija projektov financiranih preko strukturnih skladov

 • ...