28. mednarodno posvetovanje
14. do 16. maj 2019, Maribor, Slovenija
 

Uvodna predavanja in okrogla miza

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO – ENERGETSKA UČINKOVITOST IN PROŽNOST


Tematski sklopi

Upravljanje z energijo
 • energetska učinkovitost

 • prožnost pri rabi energije

 • raba odvečne toplote

 • trg z energijo

 • nove direktive za OVE in URE v Evropi

 • ...

Pametne zgradbe, omrežja in mesta ter elektromobilnost
 • pametne zgradbe, omrežja in mesta

 • stanje sedanje tehnologije in prihodnje raziskave

 • elektromobilnost: infrastruktura in programski del

 • alternativni viri energije v prometu

 • informacijska tehnologija v energetiki

 • ...

Študentska sekcija
 • ...


Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
 • samooskrba z OVE

 • vpliv samooskrbe z OVE na distribucijsko omrežje

 • električna samozadostnost v stavbah

Energetske naprave in stroji
 • konstruiranje

 • proizvodnja

 • obratovanje

 • vodenje

 • ...