27. mednarodno posvetovanje
8. do 10. maj 2018, Maribor, Slovenija
 

Uvodna predavanja in okrogla miza

REKA DRAVA - 100 LET ZELENE ENERGIJE


Tematski sklopi

Pretvarjanje in prenos energije
 • načrtovanje

 • preskušanje

 • obratovanje

 • vzdrževanje

Pametne zgradbe, omrežja in mesta ter alternativni viri v prometu
 • pametne zgradbe, pametna omrežja, pametno mesto

 • stanje sedanje tehnologije in raziskave

 • elektromobilnost: infrastruktura in programski del

 • ostali alternativni viri v prometu

 • ...

Hidroenergija v Sloveniji in svetu
 • male hidroelektrarne

 • velike hidroelektrarne

 • ...

Učinkovita raba energije
 • raba energije

 • upravljanje z energijo

 • ...

Študentska sekcija
Reka Drava - 100 let zelene energije
 • Sekcija namenjena študentom elektrotehnike Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani

 • Najboljši trije prispevki bodo nagrajeni

 • ...