29. MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2020

Maribor, 13. in 14. maj 2020Zgodovina posvetovanja Komunalna energetika


Korenine, ki jih lahko poimenujemo kar prazgodovina, segajo v leta 1980 - 1990. Meritve kakovosti zraka v Mariboru so pokazale veliko onesnaženost. Občina se je v letih 1985 in 1986 odločila za ukrepanje in iskala sogovornike. Med drugim tudi na Univerzi. Odzvali smo se na Tehniških fakultetah, na Elektrotehniki, v Laboratoriju za energetiko. Skupni rezultat je bil Odlok o kurilnih napravah, ki je prepovedal nove naprave in rekonstrukcijo starih na mazut. To je bil prvi tovrstni odlok v Sloveniji. Rezultati so bili impresivni: obseg emisij SO2 se je zmanjšal za več kot 95 %.

Naslednje dokumentirano sodelovanje z občino in Toplotno oskrbo Maribor je članek našega laboratorija na strokovnem posvetovanju Energija in varčevanje, 30. oktobra 1991: Komunalna energetika mesta Maribor včeraj, danes in jutri. Pobudo za to posvetovanje je dal podpredsednik Skupščine mesta Maribor gospod Boris Sovič zaradi ocene o pomembnosti problematike učinkovite oskrbe z energijo tudi na lokalni ravni. Datum je bil izbran pred svetovnim dnevom varčevanja. Načrtovali so, da bi imeli vsakoletna posvetovanja ob svetovnem dnevu varčevanja.

Zgodovina. S člankom Utilization of energy in Slovene industry smo sodelovali na Symposium on energy efficiency measures in industry, United Nations Economic Commission for Europe, Bled, 30 September - 4 Oktober 1991. Gospod Boris Sovič, podpredsednik Skupščine mesta Maribor je navezal stike z gospodom Fredericom Romigom, s predsednikom UNECE.

Leta 1992 je Obrtna zbornica Maribor organizirala Sejem energetike v Mariboru. Gospod Sovič je predlagal, da Skupščina prvotno ob svetovnem dnevu varčevanja načrtovano posvetovanje zaradi sejma prestavi v maj. Zaradi predhodnega sodelovanja je pobuda prišla do našega laboratorija neposredno: zakaj pa ne bi vi organizirali posvetovanja.
V teku je bila raziskava Prestrukturiranje komunalne energetike (nosilec Elektrogospodarstvo Slovenije), časa za organizacijo posvetovanja pa ni bilo mnogo. Skupaj z EGS smo se odločili samo za vabljena predavanja na temo komunalna energetika. Tako je prvo posvetovanje leta 1992 dobilo ime Komunalna energetika. Ime se je prijelo in ga kasneje kljub pripombam na ozkost nismo menjali. Pravzaprav se vsa energija na koncu porabi v občinah. Tudi tovarne, podjetja in obrt spadajo pod občino. Naziv se je izkazal kot vizionarski, saj je prav lokalna oskrba z energijo eden od temeljev energetske tranzicije.

Sedanjost. Za leto 1993 smo razpisali tri teme Razmejitev ogrevanja v mestih: vroča voda, plin, električna energija, ostalo, Informacijski sistem za potrebe komunalne energetike in Upravljanje komunalne energetike. Povezali smo se z ECE UN, ki so nas vzeli pod svoje okrilje (žal ne tudi finančno) – kot njihov dogodek so nas reklamirali po Evropi. V tem in naslednjih letih so pošiljali predstavnika, običajno s prispevkom na razpisano temo.
Odziv je bil za našo malo Slovenijo odličen: Dobili smo več kot 40 prispevkov od Turčije do Belgije in prek 200 udeležencev. Ugotovili smo, da večina strokovnjakov razume tuj jezik, ne pa tudi vseh potankosti strokovnega izražanja. Tako smo se odločili za simultano prevajanje in tiskanje vseh prispevkov v tujem jeziku govorca in slovenskem prevodu. Slovenske avtorje smo poprosili za prevod v angleščino.
Leta 1993 smo skupno večerjo organizirali v hotelu Bellevue na Pohorju (kar velik logistični problem), rezultat pa ne najboljši, saj se je vsakdo pogovarjal samo s sosedom. Za naslednja leta smo se tako odločili za Vinagovo klet, kjer je mešanje (stoje) mnogo lažje.
Žal so sejem energetike preselili v Celje. Selitev je bila posledica odločitve vodstva takratne območne in tudi nacionalne obrtne zbornice, čeprav sta temu nasprotovali sekcija inštalaterjev pri isti zbornici in tudi lokalna skupnost. Do tesnejšega sodelovanja s Sejmom energetike v Celju pa kljub poskusom ni prišlo, saj so želeli imeti predavanja v Celju. Z izgubo hkratne sejemske dejavnosti je posvetovanje izgubilo velik del naboja.

prof. dr. Jože Voršič, mag. Boris Sovič

 

Laboratorij za energetiko, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je s pomočjo sodelavcev iz različnih podjetij in inštitucij nadaljeval z vsakoletnim mednarodnim posvetovanjem Komunalna energetika - oskrba z energijo (Power Engineering). Največkrat so bile vključene naslednje: Fakulteta za strojništvo univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo UM, fakulteta za elektrotehniko Ljubljana, Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Energetska agencija za Podravje - ENERGAP, Dravske elektrarne Maribor in drugi.
Uveljavila se je tudi dokaj stalna struktura in način izvedbe posvetovanja. Prvi dan je poudarek na aktualni problematiki, ki jo predstavljajo vidni strokovnjaki s področja in predstavniki ministrstev, nato sledi okrogla miza kjer poleg navedenih sodelujejo tudi prisotni. Naslednji dan se obravnavajo prispevki v tematskih sklopih kot so: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije, Pametne zgradbe, omrežja in mesta, Promet in elektromobilnost, Energetske naprave in aparati, Elektroenergetska omrežja in drugo.
V teh letih smo v nekaj sto člankih obravnavali različno tematiko povezano z oskrbo z energijo na nivoju lokalnih skupnosti, republike in širše. Članki so obravnavali tudi najnovejše raziskovalne dosežke s tega področja. Ker je oskrba z energijo temeljna potreba sodobnega človeka, se bomo z organizacijo posvetovanja trudili tudi v prihodnje.

prof. dr. Jože Pihler


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si