29. MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2020

Maribor, 13. in 14. maj 2020Predstavitev


Kot je razvidno iz programa posvetovanja, je v vsaki skupini pet do šest člankov. Za predstavitev člankov je v vsaki skupini na voljo ura in pol. Vsaka skupina bo imela svojega predsedujočega. Po predstavitvi vseh člankov v posamezni skupini bo skupna diskusija, zato naprošamo avtorje, da ostanejo v predavalnici do zaključka skupine.

Za predstavitev člankov prosimo avtorje, da se držijo naslednjih pravil:

 • Za predstavitev članka predvidite največ 8 do 10 minut.

 • Ni nujno, da v predstavitvi ponovite (ali celo preberete) Vaš članek, ki je že v zborniku. Boljše je, če podate kratek povzetek in navedete nova spoznanja, ki so se medtem pojavila.

 • Oprema za predstavitev:
  • Videoprojektor

 • Pri pripravi predstavitev upoštevajte naslednje:
  • Posamezne strani morajo biti jasne in ne prenatrpane z diagrami ali tekstom;
  • Prosimo, uporabljajte velike črke, 5 - 6 besed v eni vrstici;
  • Slike naj bodo jasne (zlasti barvne), največ do tri krivulje na enem diagramu, podnaslovljene in opisane v slovenskem in angleškem jeziku;
  • Ne prikazujte tabel, saj jih je v eni minuti težko razložiti.
  • Vse slike naj bodo sestavljene in narisane tako, da jih lahko razume tudi udeleženec, ki sedi v zadnji vrsti (približno 20 m od platna).

 • Računajte, da za prikazovanje slike in njeno tolmačenje potrebujete vsaj 1 minuto, torej lahko v toku predstavitve prikažete največ 8-10 slik.

 • Razprava bo na koncu vsake skupine referatov.

 • Pred začetkom sklopa se v odmoru predstavite vodji, ga obvestite kdo od avtorjev bo referat predstavil, tehniku pa predajte predstavitev ali izrazite druge potrebe z namenom, da bi predstavitev vašega članka potekala nemoteno in na ustreznem strokovnem nivoju.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si