28. MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

Maribor, 14. do 16. maj 2019
Thumbnail Image 1

Uvodna predavanja:

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO – ENERGETSKA UČINKOVITOST IN PROŽNOST

Thumbnail Image 1

Tematski sklop:

Upravljanje z energijo

Thumbnail Image 1

Tematski sklop:

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije


UVODNA PREDAVANJA IN OKROGLA MIZA


Moderator: mag. Andrej SOUVENT, EIMV, Ljubljana


Novosti na področju Upravljanja z energijo in prihodnje smernice ministrstva

mag. Silvo Škornik, vodja Sektorja za oskrbo z energijo v Direktoratu za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo
 

Vloga Agencije za energijo pri vzpostavitvi trga s prožnostjo za električno energijo

mag. Duška GODINA, Agencija za energijo

Obvezujoči okoljski cilji na EU in nacionalni ravni ter sveženj ukrepov Čista energija za vse Evropejce postavljajo odjemalce iz vidika njihove aktivne vloge na trgu z energijo v središče prehoda na uporabo »čiste« energije v 21. stoletju. Del tega procesa je tudi vzpostavitev trga s prožnostjo, ki zahteva zraven izboljšanega izkoriščanja obstoječe infrastrukture in učinkovitejšega razvoja elektroenergetskega sistema tudi uvajanje novih tehnologij in osveščanje deležnikov. V okviru potrebnih normativno regulatornih sprememb za vzpostavitev trga s prožnostjo bo Agencija za energijo v letu 2019 pričela z javnim posvetovanjem, katerega namen je: identificirati posamezne (nove) deležnike, opredeliti njihove vloge ter odgovornosti in potencialne koristi (vizijo storitev) na področju prožnosti; predstaviti trenutno stanje na razvijajočem se področju prožnosti v slovenskem in evropskem prostoru; identificirati obstoječe tehnološke, normativne, sociološke, organizacijske ovire, ki jih je potrebno odpraviti v procesu razvoja trga s prožnostjo; podati predlog za zagotovitev akcijskega načrta za vzpostavitev trga s prožnostjo na slovenskem geografskem področju; ter vzpostaviti vsebinski konsenz relevantnih deležnikov. Rezultati javnega posvetovanja bodo podlaga za izvajanje potrebnih aktivnosti agencije kakor tudi podlaga za učinkovito implementacijo novega svežnja ukrepov Čista energija za vse Evropejce na nacionalno raven.


Upravljanje z energijo in prožnost

prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

 

Učinkovita raba energije - raba odvečne toplote

doc. dr. Filip KOKALJ, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

 

Na okrogli mizi bodo sodelovali tudi:

 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
Elektronska pošta
power.eng@um.si