ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

KOMUNALNA ENERGETIKA 2014, _.
CIP in ISBN 2014
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 00
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 338.465:620.9(082) MEDNARODNO posvetovanje Komunalna energetika (23 ; 2014 ; Maribor) 23. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 13. do 15. maj 2014, Maribor, Slovenija [Elektronski vir] = 23rd International Expert Meeting Power Engineering, May 13th to 15th 2014, Maribor, Slovenia. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014 Dostopno tudi na: http://ke.powerlab.uni-mb.si/arhiv/clanki.aspx?id=6 ISBN 978-961-248-446-0 COBISS.SI-ID 78528001

KOMUNALNA ENERGETIKA 2014, _.
Organizacijski in programski odbor
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 000
ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsednik:
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tajnik:
Jurček VOH , Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Člani:
Katarina DEŽAN, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Lidija K. KORITNIK, ICEM – TC, Maribor
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Tine MARČIČ, TECES, Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Častni član:
zasl. prof. dr. Želimir DOBOVIŠEK, Fakulteta za strojništvo, Maribor


PROGRAMSKI ODBOR

Predsednik:
Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

Člani:
Fouad AL-MANSOUR, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
Drago BOKAL, Elektro Slovenije
Zvonko BREGAR, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
Breda CESTNIK, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
Marko ČEPIN, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Samo FEKONJA, Dravske elektrarne Maribor
Rado FERLIČ, Elektro Slovenije
Adnan GLOTIĆ, Holding slovenske elektrarne
Filip KOKALJ, Fakulteta za strojništvo, Maribor
Tanja KONJIĆ, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, Bosna in Hercegovina
Anita KOVAČ-KRALJ, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnoloijo, Maribor
Nike KRAJNC, Gozdarski inštitut Slovenije
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Tine MARČIČ, TECES, Maribor
Rafael MIHALIČ, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Miro MILANOVIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
magoslav PRELEC, Tehnički fakultet u Rijeci, Reka, Hrvaška
Jože RITONJA, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Miran ROŠER, Elektro Celje, Celje
Nermin SARAJLIĆ, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, Bosna in Hercegovina
Mihael SEKAVČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Borut SORKO, Elektro Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Ivo UGLEŠIČ, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvaška
Rudi VONČINA, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Marjan ZORMAN, SODO, Maribor

KOMUNALNA ENERGETIKA 2014, _.
Organizacijski in programski odbor
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 000
ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsednik:
Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tajnik:
Jurček VOH , Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Člani:
Katarina DEŽAN, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Miran HORVAT, Elektro Maribor, Maribor
Franc JAKL, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Lidija K. KORITNIK, ICEM – TC, Maribor
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Častni član:
zasl. prof. dr. Želimir DOBOVIŠEK, Fakulteta za strojništvo, Maribor


PROGRAMSKI ODBOR

Predsednik:
Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

Člani:
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Tine MARČIČ, TECES, Maribor
Marko MAVEC, ERICo, Velenje
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si