ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

DIMNIK, J.
U-1-UPRAVLJANJE Z ENERGIJO: REGULATIVA, DOSEDANJE PRAKSE IN SMERNICE ZA PRIHODNOST
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

KOKALJ, F.
U-3-UPRAVLJANJE S TOPLOTO
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

GRAPULIN, A.
U-4-UPRAVLJANJE S PLINOM
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

ŠTUMBERGER, G.
U-5-NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z ENERGIJO NA PRIMERU ELEKTRIČNE ENERGIJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

PAPLER, D.
U-6-STANDARD ISO 50001 ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V ORGANIZACIJAH
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

Godina, D.
U-2-VLOGA AGENCIJE ZA ENERGIJO PRI OSKRBI Z EL. ENERGIJO, ZEMELJSKIM PLINOM IN TOPLOTO
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 000

PAPLER, D.
ENERGETSKA UČINKOVITOST DOSEŽENA S SISTEMATIČNIMI UKREPI UPRAVLJANJA Z ENERGIJO
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 14
V družbi Gorenjske elektrarne s konceptom energetske učinkovitosti sistematično spremljamo porabo energije z energetskim knjigovodstvom, stroške s finančnega vidika in emisije CO2 z ekološkega vidika. Na lastnem primeru stavbe smo s sistematičnim pristopom podali primer modela komunalne energetike. Po zatonu donosnih subvencij za sončne elektrarne je v konceptu energetske učinkovitosti postala zanimiva izgradnja sončne elektrarne moči 12,3 kWp za lastno uporabo z internim priklopom po tipski shemi PX3 in uporabe električne energije za lastne potrebe, kjer je prihranek lastno proizvedene električne energije pri stroških za omrežnino in dajatve. Prizadevanja za povečano energetsko učinkovitost potekajo od leta 2005 z uporabo toplotne črpalke pri ogrevanju v prehodnem obdobju in od leta 2011 z zamenjavo energenta zemeljski plin namesto kurilnega olja pri ogrevanju v zimskem obdobju. Z uvedbo energetskega knjigovodstva, optimiranjem porabe vseh energentov, dokumentom energetske izkaznice in ukrepi iz energetskega pregleda je cilj celovit nadzor nad porabo in stroški energentov in pridobitev certifikata standarda kakovosti ISO 50001 za upravljanje z energijo. Za razvojni koncept energetske učinkovitosti z lastno sončno elektrarno in toplotno črpalko izračunamo prihranke emisij toplogrednih plinov. Razvili smo energetsko nadzorni informacijski sistem GEKenergija, ki temelji na spremljanju porabe določenega energenta, vrednotenju porabe in prihranka, tako v energentu kot tudi v denarju. Rezultati kažejo pričakovane učinke. Z regresijsko analizo pojasnimo vpliv zunanje temperature na porabo toplotne energije.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si