ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

TEKAVEC, S., KRMELJ, V.
ENERGETSKO POGODBENIŠTVO PRI ENERGETSKI IZRABI LESNE BIOMASE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 9
Lesna biomasa v Sloveniji postaja čedalje bolj pomemben energent za ogrevanje zaradi lokalne dostopnosti, nizke cene in velikih površin gozda. Pozitivni učinki rabe lesne biomase so: CO2 nevtralen energent, razpoložljiv na celotnem ozemlju Slovenije in omogoča energetsko neodvisnost. Les kot energent je zelo uporaben in učinkovit pri sistemu daljinskega ogrevanja, ki postaja čedalje bolj uporabljen način ogrevanja zaradi nizkih stroškov ogrevanja in neodvisnosti nihanja cen energentov. Za energetske prenove ali vzpostavitev novega sistema daljinskega ogrevanja se uveljavlja nov način financiranja tako imenovano energetsko pogodbeništvo. Glavni namen tega financiranja je, da se investicija, vzdrževanje in upravljanje odplačuje celotno pogodbeno dobo preko fiksnega dela, stroški za nabavo energentov pa se poravnajo preko variabilnega dela kot cena toplote, torej ni potrebno takojšno plačilo investicije. V članku sta predstavljena dva primera dobre prakse energetskega pogodbeništva pri rabi lesne biomase in sicer Mojstrana, kjer so tako prihranili 23,7 % denarja letno za ogrevanje in Ribnica, kjer so obnovili 20 let delujoči sistem.

POZZETTO, D., ALVAREZ SERRANO, Y. M., CEFALO, R., GRAZIOLI, A., TOMMASI, A.
PRIMERJALNA ANALIZA TEHNIČNIH, EKONOMSKIH IN OKOLJSKIH MOŽNOSTI IZVEDBE NAPRAVE NA LESNO BIOMASO ZA SOPROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 10
Po določitvi možnih lokacij za postavitev novega obrata soproizvodnje na lesno biomaso v gorski skupnosti Krasa, Furlaniji Julijski krajini (Italija) v eni od prejšnjih študij [6], je v tem prispevku prikazana tehnična in ekonomska izvedljivost ter okoljska sprejemljivost predlagane rešitve. V tem prispevku so predstavljeni: - zasnova obrata za soproizvodnjo in omrežje daljinskega ogrevanja; - ekonomska ocena investicije kot alternativa; - okoljska sprejemljivost (v oziru trajnostnega razvoja) obrata za soproizvodnjo in omrežja daljinskega ogrevanja v primerjavi z običajnimi sistemi.

COPOT, A., KRMELJ, V., TEKAVEC, S.
TRAJNOSTNA IZRABA LESNE BIOMASE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 24
Energetske potrebe so iz leta v leto višje, narekuje jih vse večja gospodarska rast. Energija se pridobiva iz neobnovljivih virov energije kot so fosilna goriva (premog, zemeljski plin in nafta). Z njihovo uporabo povzročamo onesnaženost okolja in ogrožamo naše zdravje, kot trend kaže bomo tudi kmalu izčrpali njegove zaloge. Vedno večje zahteve so po obnovljivih virih energije. Med obnovljive vire energije sodi lesna biomasa, ki je CO2 nevtralna. V Sloveniji je potencial lesne biomase velik, saj več kot polovico države pokriva gozd.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si