ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

NOHÁČOVÁ, L., ŽÁK, F., KROPÁČEK, V.
KAPACITIVNI TOKI ZEMELJSKIH STIKOV V DISTRIBUCIJSKIH OMREŽJIH Z IZOLIRANO NEVTRALNO TOČKO
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 29
V prispevku je opisana metoda za določitev kapacitivnih zemeljskostičnih tokov v razdeljevalnih omrežjih. Dozemno kapacitivnost je mogoče prikazati z razmerjem napetosti in kapacitivnostjo povezanega kondenzatorja. Nova indirektna metoda merjenja in izračuna dozemnih kapacitivnosti v omrežjih z izolirano nevtralno točko temelji na ustvarjanju kratkočasnih faznih kapacitivnih nesimetrij v omrežju. Metodo je, z razširitvami, mogoče uporabiti tudi za oceno uhajavih tokov. Nadalje je metodo mogoče uporabiti tudi za periodične kontrole vrednosti dozemnih kapacitivnosti: z namensko avtomatizacijo se lahko celoten proces meritev in vrednotenja izvede v določenih časovnih intervalih (urno, dnevno, mesečno, …) ali na zahtevo operaterja.

KOUBA, D., NOHÁČOVÁ, L.
DVE HKRATNI NAPAKI V SN RAZDELJEVALNEM OMREŽJU
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 14
V članku je predstavljena metoda reševanje dveh hkratnih napak v srednjenapetostnem omrežju. Glavni poudarek dela je na zemeljskostičnih napakah v rezonančno ozemljenih nevtralnih točkah srednjenapetostnega omrežja in zato so podrobno opisani hkratni enofazni zemeljski stiki. Za reševanje primerov so uporabljene teoretične formulacije.

KŘÍŽ, J., PISTORA, M., NOHÁČOVÁ, L., VELEBA, J.
MOŽNOST VZPOSTAVITVE ENERGETSKEGA SISTEMA PO RAZPADU Z UPORABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2012, 16
Tveganja za izpad velikih virov energije (razpad sistema) ne moremo nikoli v celoti izključiti in zato mora biit energetski sistem pripravljen za vzpostavite dobave električne energije. Ena od možnosti vzpostavitve energetskaga sistema po razpadu je samostojen zagon enega energetskega vira, ki služi kot lastna raba velike elektrarne. Zaradi naglega porasta instalirane moči iz obnovljivih virov je bilo v zadnjih letih postavljenih dovolj primerno velikih elektrarn na obnovljive vire, ki so zmožne služiti kot lastna raba za zagon velike elektrarne. V članku je ocenjena možnost zagona lastne rabe premogove termoelektrarne Ledvice s pomočjo vetrnega polja Kryštofovy Hamry.

VELEBA, J., NOHÁČOVÁ, L., KŘÍŽ, J.
DELOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA – NAPETOSTNA STABILNOST
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2011, 10
Obstaja množica programske opreme, s katero je mogoče rešiti zahtevne elektroenergetske probleme. Prikazana je trajna analiza pretokov moči skupaj z računsko programsko opremo v okolju Matlab, ki so jo razvili avtorji, za izračun celostne analize napetostne stabilnosti v večjih energetskih sistemih. Statična sistemska stabilnost je določena kot zmožnost omrežja, da vzdrži manjše motnje (nastanek napake, majhne spremembe parametrov omrežja, sprememba topologije) v stabilni ravnotežni točki. Za primerjavo je nadalje predstavljen alternativen pristop za reševanje napetostne stabilnosti z uporabo nekomercialnega optimizacijskega orodja. Članek obravnava problematiko statične napetostne stabilnosti kot eno glavnih problematik v delovanju in reguliranju elektroenergetskih sistemov v svetu.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si