ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

SALKIĆ, H., SIKIRA, Z., SALKIĆ, Z., SOFTIĆ, A., BAČINOVIĆ, D.
PREPREČEVANJE ELEKTROMAGNETNIH MOTENJ V TRANSFORMATORSKI POSTAJI
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2010, 15
Članek predstavlja največje vrednosti izračunov jakosti električnega in magnetnega polja v transformatorski postaji TS 10(20)/0.4 kV, 3x1250 kVA, izračunane s programskim paketom EFC-400, ki omogoča simulacije v tri-dimenzionalnem prostoru. Izračuni efektivnih vrednosti gostote magnetnega pretoka (magnetne indukcije) in analiza elektromagnetne združljivosti, so bili dobljene na višini 4,5 m nad zemljo, v x-y ravnini, v delih pisarn, ki se nahajajo nad podpostajo, kjer so pričakovane najvišje vrednosti gostote polja, ob največjih vrednostih tokov na posameznih delih opreme. Takšna obremenitev se v dejanskem obratovanju pojavi redko, tako da imajo rezultati izračunov določeno varnostno rezervo. Podpostaja je modelirana brez sten in drugih ovir, ki pomembno vplivajo na zmanjšanje jakosti električnega polja. Zaradi tega imajo tudi rezultati jakosti električnega polja varnostno rezervo, saj zunanja stena transformatorske postaje zaduši to polje do zanemarljivih vrednosti. Te vrednosti je možno potrditi z meritvami v podpostaji. Rezultati so prikazani v diagramih, ki opisujejo 2D in 3D porazdelitev gostote magnetnega pretoka in jakost električnega polja. Podana so tudi priporočila za nov model podpostaje, ki zmanjšujejo elektromagnetne motnje.

JELENC, B.
DOLOČANJE OKVARJENEGA IZVODA V RAZDELILNI TRANSFORMATORSKI POSTAJI OB VISOKO OHMSKEM ZEMELJSKEM STIKU Z UPORABO UMETNE INTELIGENCE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 17
Umetna nevronska omrežja (ANN) postajajo zelo uporabna za podporo dispečerjev pri vodenju obratovanja distribucijskih elektroenergetskih sistemov. Ta članek obdela pristop pri določanju okvarjenega izvoda v razdelilni transformatorski postaji (RTP) pri zemeljskem stiku ( tudi visokoohmskem) z uporabo nevronske mreže s povezavami naprej (feed forward artificial neuron network). Nevronska mreža je naučena z t.i. nadzorovano metodo z uporabo algoritma povratnega napredovanja (backpropagation). Za učenje so bili uporabljeni posnetki realne okvare. Rezultati so pokazali izjemno natančnost pri določanju okvare in okvarjenega izvoda.

ŽMAVC, M., UNUK, B.
RAZLOGI ZA UVEDBO TRAJNEGA NADZORA V TRANSFORMATORSKIH POSTAJAH
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 34
Odjemalci električne energije so vedno bolj ozaveščeni nad svojimi pravicami glede kakovosti električne energije. Distribucijska podjetja morejo skrbeti za nemoteno dobavo električne energije tako v smislu zagotavljanja neprekinjenosti dobave, kot skladnosti s standardom SIST EN 50150. Nove tehnologije, tako pri poslovnih uporabnikih kot pri gospodinjstvih, postavljajo distribucijska podjetja pred nove izzive in jih prisilijo k zagotavljanju kakovostne električne energije. Za zagotavljanje kvalitete električne energije je v Sloveniji predpisan standard SIST EN 50160, ki govori o 13 parametrih kakovosti električne energije in je opisan v nadaljevanju referata.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si