ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

KOMUNALNA ENERGETIKA 2013, _.
CIP in ISBN 2013
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 00
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 338.465:620.9(082) MEDNARODNO posvetovanje Komunalna energetika (22 ; 2013 ; Maribor) Komunalna energetika [Elektronski vir] : oskrba z energijo / 22. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 14. do 16. maj 2013, Maribor, Slovenija = 22nd International Expert Meeting Power Engineering, May 14th to 16th 2013, Maribor, Slovenia ; [odgovorni urednik Jože Voršič ; prevajanje Jurček Voh]. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2013 Dostopno tudi na: http://ke.powerlab.uni-mb.si/arhiv/clanki.aspx?id= 5 ISBN 978-961-248-388-3 1. Dodat. nasl. 2. Voršič, Jože 3. Univerza (Maribor) 4. Univerza (Ljubljana) 5. Energetska agencija za Podravje (Maribor) COBISS.SI-ID 74807041

KOMUNALNA ENERGETIKA 2014, _.
CIP in ISBN 2014
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 00
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 338.465:620.9(082) MEDNARODNO posvetovanje Komunalna energetika (23 ; 2014 ; Maribor) 23. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 13. do 15. maj 2014, Maribor, Slovenija [Elektronski vir] = 23rd International Expert Meeting Power Engineering, May 13th to 15th 2014, Maribor, Slovenia. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014 Dostopno tudi na: http://ke.powerlab.uni-mb.si/arhiv/clanki.aspx?id=6 ISBN 978-961-248-446-0 COBISS.SI-ID 78528001

KOMUNALNA ENERGETIKA 2015, _.
CIP in ISBN 2015
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2015, 00
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 338.465:620.9(082) MEDNARODNO posvetovanje Komunalna energetika (24 ; 2015 ; Maribor) 24. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 12. do 14. maj 2015, Maribor, Slovenija [Elektronski vir] = 24th International Expert Meeting Power Engineering, May 12th to 14th 2015, Maribor, Slovenia. - Elektronska knjiga. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2015 Svetovni splet Način dostopa (URL): http://ke.powerlab.uni-mb.si/arhiv/clanki.aspx?id=7 (Vsebina dostopna z uporabniškim imenom in geslom) ISBN 978-961-248-483-5 COBISS.SI-ID 82466049


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si