ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

Pošta Slovenije, _.
Dostava z električnimi vozili
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 21

JUNGMEIER, G., CANELLA, L., BEERMANN, M., PUCKER, J., KÖNIGHOFER, K.
OCENJEVANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ELEKTRIČNIH VOZIL – AVSTRIJSKI REZULTATI V MEDNARODNEM OKVIRJU
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 29
Cilj Direktive o obnovljivih virih energije je doseči 10% delež obnovljivih goriv v Evropi v letu 2020. Ta obnovljiva goriva so transportna biogoriva, obnovljivi viri električne energije in obnovljivi vodik. Električna vozila lahko bistveno prispevajo k ustvarjanju trajnostne, pametne mobilnosti in inteligentnim transportnim sistemom. Vendar je širše uvajanje električnih vozil upravičeno le zaradi znatnega zmanjšanja vpliva na okolje v primerjavi s konvencionalnimi vozili. To pomeni, da je ob visoki učinkovitosti električnih vozil in obnovljivih virov električne energije potrebno omejiti na minimum tudi skupni vpliv na okolje v življenjskem ciklu: od izdelave vozil in akumulatorjem do recikliranja ob koncu življenjske dobe. Obstaja mednarodni dogovor, da potrebno okoljske vplive električnih vozil (in ostalih goriv) analizirati le na podlagi ocene življenjskega cikla (LCA), vključno s izdelavo, delovanjem in odstranitvijo ob koncu življenjske dobe vozil. LCA rezultati za različne vplive na okolje, npr emisije toplogrednih plinov, poraba primarne energije, evtrofikacija so ocenjeni v primerjavi z drugimi gorivi, npr transportna biogoriva, bencin, zemeljski plin in opredeljeni so ključni dejavniki za povečanje okoljske koristi: 1) vir električne energije, 2) energijska poraba vozila, 3) potrebe po energiji za ogrevanje in hlajenje, 4) ob odstranitev ob koncu življenjske dobe baterij in 6), življenjska doba baterije. Predstavljeni rezultati večinoma temeljijo na nacionalnih raziskovalnih projektih. Ti rezultati se trenutno primerjajo in razpravljalo z mednarodnih raziskovalnih dejavnosti v okviru Mednarodne agencije za energijo (IEA) pri Izvajanju sporazuma o hibridnih in električnih vozil (IA-HEV) v Nalogi 19 "Ocena življenskega cikla električnih vozil", ki ga vodi avtor. (http://www.ieahev.org/tasks/task-19-life-cycle-assessment-of-evs).


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si