ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

ŠTERBENK, E., PAVŠEK, Z., KOTNIK, K., DRUKS GAJŠEK, P.
OCENA IMISIJSKIH VREDNOSTI PM10 V VELENJU PO PRVEM LETU MONITORINGA
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 12
V Velenju spremljajo koncentracije PM10 v zunanjem zraku v okviru mreže državnih meritev. Za zdaj so na voljo celoletni podatki zgolj za leto 2012 in po njih je zrak v Velenju v primerjavi z merilnimi postajami v mestih po Sloveniji najmanj onesnažen. Njegova kakovost je po povprečnih letnih koncentracijah primerljiva z obema postajama v Ljubljani in postajami v Kopru, Novi Gorici ter Hrastniku. Vsa našteta mesta razen Hrastnika imajo v povprečju skoraj dvakrat več dovoljenih dnevnih prekoračitev kot Velenje. Nižje vrednosti kot v Velenju so zabeležili le na kontrolni postaji na Kočevskem (Iskrba). EIMV v sklopu ekološkega informacijskega sistema Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) spremlja koncentracije PM10 na postajah v Šoštanju, Škalah, Pesju ter na mobilni postaji gradbišča bloka 6. Na nobeni izmed teh niso presežene dovoljene koncentracije, povprečne letne vrednosti so podobne kot v Velenju. Ugodna situacija je predvsem posledica daljinskega ogrevanja gospodinjstev v Šaleški dolini. Če bi se na toplovod priključena gospodinjstva in podjetja individualno ogrevala, bi v območje prizemne inverzije (100 m nad dolinskim dnom) spustila več delcev PM10 kot jih TEŠ. Iz TEŠ v ozračje letno spustijo okrog 200 t prašnih delcev in okoli 80% te mase predstavljajo delci PM10. Ob tem proizvedejo tretjino slovenske električne energije in toploto za ogrevanje ter industrijske procese v Šaleški dolini.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si