ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

PEŠUT, D., KINDERMAN LONČAREVIĆ, A.
NAČRTOVANJE OSKRBE Z ENERGIJO NA OTOKIH – PRIMER: OTOK BRAČ
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2010, 20
Skladno s sodobnim načinom lokalnega načrtovanja je eden od ključnih pogojev uravnotežen, kakovosten in trajnosten razvoj, tako v energetskem kakor tudi ostalih sektorjih. Energetsko načrtovanje na lokalnem nivoju postavlja trdne temelje za razpršenost in zanesljivost dobave, omogoča doseganje konkurenčnosti, racionalno rabo energetskih virov varovanje okolja. Otoki so poseben naravni vir vsake države in kot taki zahtevajo še posebno pozornost in skrb pri določanju bodočega razvoja energetskega sistema. Otok Brač predstavlja poseben primer, kjer so bili ustvarjeni odločilni pogoji za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Oblasti, dobavitelji energije in ostali so spoznali pomembnost njihovega vključevanja v ustvarjanje energetskega razvojnega načrta otoka in njegove izvedbe z namenom doseči uravnoteženo in optimalno dobavo iz starih in novih konvencionalnih n obnovljivih virov energije. Uporaba različnih mer vključevanja se je pokazala v prefinjeni metodologiji energetskega načrtovanja, ki ni uporabna samo na nivoju otokov, ampak tudi v lokalnih skupnostih na splošno. Postopek trajnostnega načrtovanja oskrbe z energijo na otoku Braču je razvit v okviru projekta IEE EASY – ukrepi in sistemi za energijo za sredozemske lokalne skupnosti.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si