ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

PADINGER, R., TÜRK, A., GUBINA, A.
INCREASE - POVEČEVANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V DISTRIBUCIJSKIH OMREŽJIH S POMOČJO RAZVOJA NOVIH STRATEGIJ VODENJA IN NUDENJA SISTEMSKIH STORITEV.
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 7
V okviru projekta INCREASE se proučuje načine vodenja obnovljivih virov energije (OVE) v nizko- in srednjenapetostnih omrežjih. Obenem se analizira možnosti za razvoj ustreznih sistemskih storitev za sistemske operaterje distribucijskih in prenosnih omrežij, zlasti glede regulacije napetosti in zagotavljanja rezerve moči. Projekt se ukvarja tudi z zakonodajnim okvirom, strukturo sistemskih obratovalnih navodil in tržnimi mehanizmi za zagotavljanje sistemskih storitev in po potrebi predlaga prilagoditve za ustreznejše zagotavljanje teh storitev. Projekt INCREASE bo omogočil učinkovitejše časovno in krajevno izkoriščanje porazdeljenih OVE in aktivnih bremen, s čimer bo sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja omogočil razvoj v »upravljalce zmogljivosti«. Izkoriščanje prenosne zmogljivosti omrežij se bo s tem povečalo in hkrati se bodo tudi izboljšale možnosti ekonomsko učinkovite rabe OVE. Vpliv povečane rabe OVE na razmere v distribucijskih in prenosnih omrežjih bo za različne scenarije analiziran s pomočjo simulacijske platforme. Rešitve, razvite v okviru projekta, bodo preizkušene tako v laboratorijskih poskusih kot tudi na terenu v realnih odsekih distribucijskih omrežij podjetij Elektro Gorenjska v Sloveniji, Stromnetz Steiermark v Avstriji in Liander na Nizozemskem. Projekt teče od septembra 2013 do avgusta 2017 pod koordinatorstvom Univerze v Gentu. Project, sofinanciran v okviru 7. okvirnega programa EC, http://www.project-increase.eu/

BHAT, K. S., BACHHIESL, U.
Praktičnost pasovne obnovljive energije v Indiji
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2017, 61
Indija se, tako kot mnogo drugih držav po svetu, kjer postaja eden pomembnejših dejavnikov energetska tranzicija s čim manj škode za gospodarstvo. Indijski energetski sektor je zelo ogljično intenziven, saj zagotavljajo 70% celotne proizvedene električne energije v termoelektrarnah na premog. Obnovljivi viri zavzemajo okoli 15% celotne energije. Dostopnost energetov, skupaj s številnimi drugimi dejavniki, predstavlja glavno oviro za prehod v uporabo čiste energije. Zaradi majhnih sezonskih nihanj v porabi električne energije za pokrivanje pasovne energije skrbijo s poceni energijo iz premogovnih termoelektrarn, medtem ko za pokrivanje konic skrbijo plinske elektrarne. Mit, da z obnovljivimi viri ni mogoče zadostiti potrebam po pasovni energiji, se je razširil in sprejel predvsem zaradi nestalne narave obnovljivih virov. V nekaterih študijah je prikazan optimističen prehod na 100% energije iz obnovljivih virov v prihodnjih desetletjih. V energetskem sektorju, ki v večini temelji na ogljiku, kot je to primer v Indiji, je pojem »pasovne energije« velika in močna ovira, saj zagotavljanje pasovne energije predstavlja pomemben dejavnik, ki neposredno vpliva na gospodarstvo države. V prispevku so prikazana razmišljanja, ali je v Indiji mogoče zagotavljati pasovno energijo iz obnovljivih virov, in izzivi, povezani s tem.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si