ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

KARG, L.
»PAMETNA ENERGIJA IZ NEMČIJE: PRVI REZULTATI PROGRAMA E-ENERGY«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2012, 1
Dosegljiva in zanesljiva dobava energija je bistvena za gospodarski razvoj. Tekom osnovne energetske reforme v Nemčiji bo sestava energetskega sistema v prihodnjih desetletjih podvržena dolgoročnim spremembam. Na primer: naraščalo bo število majhnih in in razpršenih proizvajalcev z nepredvidljivo, vremensko odvisno proizvodnjo energije. Za sistemske in distribucijske operaterje predstavlja to velik izziv.

ŠTUMBERGER, G.
POVEZAVA PAMETNA OMREŽJA IN PAMETNE ZGRADBE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 4

VIDONJA, T.
ALI SO PAMETNA OMREŽJA OBSOJENA NA NEUSPEH?
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 5

AIGNER, M., RAUNIG, C., SCHMAUTZER, E., FICKERT, L.
PAMETNA OMREŽJA – ZAŠČITA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN VARNOST V PRIMERU RAZPRŠENE PROIZVODNJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2010, 19
Vzporedno z napredkom informacijskih in komunikacijskih tehnologij v preteklih letih sta tudi proizvodnja in prenos električne energije postajala bolj gospodarna in učinkovita: več pozornosti je posvečeno takoimenovanim »Pametnim omrežjem«. Poudarek na infrastrukturi pametnih omrežij je predvsem na povečanem deležu razpršene proizvodnje električne energije, npr. fotonapetostne elektrarne, male hidro elektrarne ali stirlingovi motorji, v nizkonapetosnem ali srednjenapetostnem omrežju. Zaradi povečanega vključevanja razpršenih (obnovljivih) energijskih proizvodnih sistemov je zagotovljen pomemben doprinos k zmanjšanju emisij CO2, v skladu s cilji 20-20-20, kakor tudi manjše prenosne izgube. Pomembna prednost pametnih omrežij je v možnosti multivalentnega popolnoma neodvisnega energetskega napajanja otočnih omrežij in mikro-omrežij. V primeru izpada (ločitve od razdeljevalnega omrežja) je možno zagotoviti določen delež energije predvsem iz razpršenih virov. Kratkostični tokovi iz distribucijskih transformatorjev in dodatni kratkostični tokovi iz razpršenih virov (dvosmerni pretoki energije) lahko privedejo do nezdružljivosti z obstoječimi zaščitnimi sistemi. Zaradi tega zahteva povečano vključevanje razpršenih virov energije nova razmišljanja glede zaščitnih sistemov, predvsem glede osebne varnosti in zaščite električne opreme. Obravnava nevtralne točke razpršenih virov, transformatorjev in enot za brezprekinitveno napajanje v povezavi z distribucijskimi transformatorji je pomembna za varnost omrežja in osebja. V članku so prikazani primeri posledic manjkajoče povezave med nevtralno točko in ozemljitvijo (ozemljevanje) razpršenih virov energije v primeru vzporednega napajanja.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si