ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

MUJEZINOVIĆ, A., MARTINEZ, S., MUHAREMOVIĆ, A.
MATEMATIČNI MODEL KATODNE ZAŠČITE PODZEMNIH CEVOVODOV
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 22
Katodna zaščita je najpogosteje uporabljena tehnika za zaščito podzemnih ali podvodnih kovinskih konstrukcij pred korozijo. Oblikovanje sistema katodne zaščite pomeni določitev porazdelitve potenciala na površini ščitenega objekta, za zadostitev podanim kriterijem. V prispevku je predstavljen matematični model za izračun parametrov sistema katodne zaščite. Predstavljen matematični model je bil uporabljen za izvedbo analize vpliva upornosti tal in premaza na nivoju polarizacije.

MUHAREMOVIĆ, A., TURKOVIĆ, I., MUHAREMOVIĆ, A., TASAKOVIĆ, S., MUJEZINOVIĆ, A.
METODE ZA IZRAČUN PARAMETROV SISTEMA KATODNE ZAŠČITE Z NAVPIČNIMI ANODNIMI CINKOVIMI NIZI
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2011, 14
V članku je analiziran zaščitni potencial / porazdelitev tokov za katodne zaščitne sisteme z navpičnimi galvanskimi anodnimi nizi. Prikazan je analitični izračun v primeru takoimenovane primarne porazdelitve tokov. V tem primeru je potencial elektrod, ki je robni pogoj, konstanten in obravnavamo samo vpliv električnega polja. Prav tako je v članku opisan numerični izračun takoimenovane sekundarne porazdelitve tokov in potenciala. V tem primeru so robni pogoji na elektrodah nelinearni in ob učinku električnega polja moramo upoštevati tudi dinamičen vpliv na elektrode. Izračun tokov / porazdelitev potenciala v katodnih zaščitnih sistemih z galvanskimi anodami temelji na določanju matematičnega modela za izračun Poisson-ove ali Laplace-ove enačbe. Rešitev parcialne diferencialne enačbe druge stopnje v zemlji in njenih mejah zahteva natančno določitev robnih pogojev na površini anode in katode. Robni pogoji na površinah elektrod predstavljajo funkcional razmerja med tokom in potencialom. Po namestitvi katodnega zaščitnega sistema in večletnih meritvah na danem objektu smo primerjali rezultate numeričnega izračuna parametrov katodne zaščite z izmerjenimi vrednostmi. Numerične in izmerjene vrednosti se ujemajo.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si