ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

LEP, M.
PRIPRAVA »AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST ZA MARIBOR«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 4
Sprememba vrednostnih sistemov je v zadnjem desetletju povzročila precejšen razkorak med deklariranimi cilji načrtovanja prometa in mobilnosti ter vsakodnevno prakso. V Sloveniji na načelni ravni sicer obstaja konsenz, da je načrtovanje mobilnosti treba izvajati celovito in na novih ustrezno kvantificiranih vrednostnih sistemih. V praksi pa, vsaj v mestih, trčimo na vrsto konfliktov. Zaznavamo dve zagati i) načrtovanje prometa je še vedno sinonim za povečevanje kapacitet cestnega prometega sistema, kjer se upravičenost posegov dokazuje predvsem s povečanjem pretočnosti ii) poskus upravičevanja posegov v širitev prometne infrastrukture predvsem z argumenti varovanja okolja in prometne varnosti. Čeprav nimamo na voljo zanesljivih raziskav o mobilnostnem obnašanju v Mariboru, lahko vseeno ugotovimo nekaj izrazito neugodnih pokazateljev, kot so: i) delež proračunov gospodinjstev za transport in komunikacije je izjemno visok, ii) cestnoprometna varnost je na nizki ravni, iii) delež prebivalstva, ki ne more samostojno dostopati do lokacij in storitev, potrebnih za kakovostno življenje, je visok. V prispevku je opisan postopek priprave dokumenta celostne prometne strategije za Maribor ter nekaj aktualnih primerov, kjer so splošna načela trajnostne mobilnosti v konfliktu s prevladujočimi praksami: i) načrtovana gradnja novih prometnic, ii) upori pri nadzoru cestnega prometa, iii) odpori proti uvajanju restrikcij v okviru okoljske cone, iv) odsotnost investicij v vozni park javnega potniškega prometa, vzdrževanje prometnic itd. Prikazani so začrtani cilji ter osnovni pokazatelji mobilnosti.

COPOT, A., KRMELJ, V.
ELEKTRIKA KOT ALTERNATIVNO POGONSKO GORIVO IN ZAKONSKE ZAHTEVE PO TRAJNOSTNI MOBILNOSTI
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 25
Promet postaja eden največjih onesnaževalcev našega okolja, tako po svetu kot v Sloveniji. Največ težav povzroča v urbanih območjih. Posledice se kažejo v prometnih zastojih, hrupu, onesnaženosti zraka in povečanih vibracijah. Ljudje bodo še vedno uporabljali osebna vozila kot osnovno prevozno sredstvo, zato iščemo okolju bolj prijazna - alternativna pogonska goriva. Dobra alternativa, ki postaja vse bolj popularna je električna mobilnost. Pogon avtomobilov z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si