ARHIV PRISPEVKOV


MEDNARODNO POSVETOVANJE

KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z ENERGIJO POWER ENGINEERING 2019

 


Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

AL MANSOUR, F.
UČINKOVITA RABA ENERGIJE V KMETIJSTVU
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2011, 6
Strateški cilji energetsko podnebne politike EU so doseganje 20-odstotnega prihranka energije in 20-odstotnega deleža obnovljivih virov (OVE) v končni porabi energije ter zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 20 % do leta 2020. Kmetijski sektor je pomemben za povečanje izkoriščanja obnovljivih energetskih virov iz biomase. Sprejeti Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost v Sloveniji za obdobje 2008 – 2016 ne obravnava učinkovite rabe energije v sektorju kmetijstvo. V članku so analizirani porabniki (tehnologija in postopki) v kmetijstvu in predlagani ustrezni ukrepi za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Ugotovljeno je, da obstajajo zadostni potenciali za zmanjšanje rabe energije v kmetijstvu: v stavbah, pri obdelavi zemljišč, proizvodnji mleka, reji živali, sušenju sena in zrna ter drugih ukrepih.


 

 

Mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering


Laboratorij za energetiko
Inštitut za močnostno elektrotehniko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: (02) 220 71 72 (doc. dr. Miloš BEKOVIĆ)
              (02) 220 70 84 (Jurček VOH)
              (02) 220 70 61 (prof. dr. Jože PIHLER)
Elektronska pošta
power.eng@um.si